Menu

Posts Tagged ‘corona’

COVID-19: het coronavirus

19 maart 2020  |  Blog

Bezoek je binnenkort mijn praktijk, of ben je van plan een afspraak te maken? En ben je benieuwd hoe ik omga met de maatregelen om de snelle verspreiding van het coronavirus te remmen?

Aanvullende maatregelen in mijn praktijk  
Er zijn een aantal voorzorgsmaatregelen opgesteld voor contactberoepen, waaraan iedere therapeut moet voldoen….

Lees meer